Untitled Document
Turkish (TR)Romanian (RO)
FacebookTwitter

TUR-GO

ÜYE TANIMI 

Madde 5 - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek ve/veya hükmi şahısların Romanya'da direkt yada üçüncü ülkeler üzerinden kurdukları şirketler TİAD'a üye olabilirler.

Her üye şirket Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir gerçek şahıs tarafından temsil edilir.

Üye şirketlerin gerçek şahıs ortakları ve üst düzey yöneticileri (genel müdür ve genel müdür yardımcıları) üye olabilirler.  

Ancak, bir üye şirket en fazla 2 gerçek şahıs tarafından temsil edilebilir. 

İç yönetmeliğe uygun olarak Dernek onursal başkanlık ve fahri üyelik statüleri verebilir.  

Her üye şirket ve/veya hükmi şahıslar, Türkiye Cumhuriyeti ve Romanya Kanunlarına göre hüküm giymemiş olmalarını ve adı geçen kanunlara tam uyum göstereceklerini kabul ve beyan ederler. 

 

ÜYELİĞE KABUL EDİLME 

Madde 6 - Üyeliğe başvuru Dernek tarafından sağlanan "Üye Başvuru Formu" ile yapılır.

Üye Başvuru Formu aday şirketin yönetim kurulu başkanı ve/veya Genel Müdürü tarafından imzalanır. Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenir:

  1. a.Şirket sözleşmesi;
  2. b.Şirket statüsü;
  3. c.Şirket Kayıt Belgesi;
  4. d.Şirket temsilcisi Yetki Belgesi;
  5. e.Şirket temsilcisi oturma izin belgesi;
  6. f.Şirket temsilcisi çalışma belgesi;
  7. g.Şirket temsilcisi sabıka kaydı;
  8. h.Şirket temsilcisinin iki adet resmi;
  9. i.Kimlik fotokopisi.

Üyeliğe kabul, Yönetim Kurulu kararıyla olur. Şirketlerin üyeliğe kabulünde salt çoğunluk, gerçek kişilerin üyeliğe kabulünde oybirliği zorunludur.

 Üyeliğe kabul istemi üye dosyasının tamamlanmasından itibaren bir ay içerisinde karara bağlanır.

Yönetim Kurulunun kararı kesindir. Yönetim Kurulu üyelik isteminin reddi halinde gerekçe göstermek zorunda değildir.

 Yönetim Kurulu, üyelik başvurularının ön değerlendirilmesini yönetim kurulu üyeleri dışındaki üyelerden oluşturacağı üç kişilik bir alt komisyondan isteyebilir.

 Üyelik, ilk giriş aidatı ve ilk aylık aidatın ödendiği tarihten itibaren geçerlidir.

 Dernek üyeliğinden istifa, çıkarılma yada diğer nedenlerden dolayı ayrılan üyelerin tekrar üyeliğe kabulü için istifa kabul tarihi yada çıkarılma tarihinden itibaren en az 1 yıl geçmiş olması gerekir.

 

invest in turkey 2