Untitled Document
Turkish (TR)Romanian (RO)
FacebookTwitter
::cck::110::/cck::
::introtext::

http://www.fonduri-ue.ro


ASOCIATIA OAMENILOR DE AFACERI TURCI-TIAD , cu sediul în Bucuresti, Str.Ritmului,nr.7,sector 2, derulează, începând cu data de 29.10.2013, proiectul : “Upgradarea conectivitatii broadband la Asociatia Oamenilor de Afaceri Turci din Romania-TIAD”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr.1017/311/29.10.2013 încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informationala în numele şi pentru Ministerul Economiei în calitate de Autoritate de Management .

Denumire contract: “Upgradarea conectivitatii broadband la Asociatia Oamenilor de Afaceri Turci din Romania-TIAD” , cod SMIS 41034

Valoarea totală a proiectului este de 102.601,87 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 75.098,45 lei.

Proiectul se implementează în Bucuresti pe o durată de sase luni.

Obiectivul proiectului este upgradarea conexiuni internet broadband , achiziţionarea de echipamente conexe,achiziţionarea şi implementarea soluţiei de semnătură electronică ,achiziţionarea licenţelor software   operare si antivirus  pentru server, a sistemelor de calcul si a laptopului.Se va realiza un website al organizatiei.

Proiectul s-a implementat in localitatea Bucuresti, Str.Ritmului , nr.7 , sector 2.

Rezultatele implementarii proiectului sunt upgradarea unei conexiuni la internet-broadband de mare viteza , realizarea unei  retele performanta de calculatoare conectate la internet  a zece calculatoare din care prin achizitia si punerea in functiune a sapte sisteme de calcul,un server ,un laptop, doua imprimanta lase , trei imprimante multifunctionale, un ruter ,opt UPS-uri ,echipamente conexe, licente sistem de operare si antivirus, pachete software tip office, implementarea soluţiei de semnătură electronică si upgradarea  unui website de prezentare a companiei ce poate fi vizitat la adresawww.tiad.ro

::/introtext::
::fulltext::::/fulltext:: ::cck::110::/cck::