DESPRE NOI


Asociaţia Oamenilor de Afaceri Turci din România-TIAD, este o organizaţie apolitică şi non profit, înfiinţată în anul 1993 de investitori turci, în România, care se constituie ca o punte de legătură între membrii săi – investitori strategici şi de seamă turci – şi instituţiile fundamentale ale statului român, pentru o cât mai bună colaborare, în toate domeniile, în interesul ambelor ţări – România şi Turcia.

Oamenii de afaceri turci pe care îi reprezentăm, deţin o pondere importantă în comerţul dintre ţările noastre, al cărui volum a depaşit în anul 2015 nivelul de 11 miliarde dolari.

Asociaţia a realizat în ultimii ani, deasemenea, multe activităţi în domeniul cultural, social, juridic – în sensul cunoaşterii legislatiei care reglementează regimul juridic al străinilor în România – aducându –şi contribuţia la o mai bună cunoastere între cele doua ţări şi popoare.

TIAD este membră şi are funcţia de Vicepreşedinte al TIDAF – Federaţia Europeană a Oamenilor de Afaceri Turci din Europa;
– membră a CCIR(Camera de Comerţ şi Industrie a României);
– membră a CCIB(Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti);
– membră a ACPR( Alianţa Confederaţiilor Patronale din România);
– membră fondatoare a Uniunii Antreprenorilor din zona Mării Negre şi Mării Caspice.

TIAD este un participant activ în schimburile comerciale bilaterale şi în procesul de investiţii turcesti în România.

Acest lucru este confirmat şi de colaborarea directă pe care TIAD o are cu, cu Ministerul Economiei, Direcția Implementare Programe pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii, cu Ministerul Administrației și Internelor, cu Camera de comerţ şi Industrie a României – instituţii importante din România, precum şi cu Subsecretariatul pentru Comerţ Exterior, Consiliul de Cooperare Economică Externă al Turciei – DEIK (Departamentul Relaţii Economice Externe) şi TOBB (Uniunea Camerelor şi Burdelor de Mărfuri din Turcia) – instituţii importante din Turcia.

Menţionăm printre membrii nostri pe:

Arctic Gaesti, Rulmenti Barlad, Kastamonu Entegre, Erdemir Targoviste, Credit Europe Bank, KanalD, Garanti Bank, etc.

Obiectivele asociaţiei:
– contribuie la dezvoltarea relaţiilor economice, sociale şi culturale dintre Turcia şi România;
– determina crearea unui mediu propice dezvoltării posibilităţilor de colaborare între oamenii de afaceri turci şi români;
– informeaza oamenii de afaceri turci asupra evoluţiei economice a României, asupra completării, modificării legislaţiei, din domeniul economic, financiar şi social;
– ofera consultaţii potenţialilor oameni de afaceri turci, care doresc să efectueze investiţii sau să desfăşoare o activitate comercială în România;
– faciliteaza şi accelereaza cooperarea între membrii săi, pe plan economic, social şi cultural;
– sprijina membrii asociatiei si familiile acestora in cunoasterea legislatiei referitoare la regimul strainilor in Romania, a prevederilor legale privind obtinerea cetateniei, consiliindu-i in pregatirea si depunerea cererilor si dosarelor;
– analizeaza problemele de bază cu care se confruntă oamenii de afaceri turci în activitatea lor investiţională şi comercială, legislativa, cautand modalitati comune de rezolvare a problemelor, în cadrul colaborării cu organele şi instituţiile din Turcia şi România;

Pentru realizarea obiectivelor Asociaţiei:
– depunem eforturi în vederea creării unei imagini pozitive, în România privind produsele turceşti, asigurarea unei bune concurenţe. In acest sens, informam cu problematica, la zi, sprijinindu-i cu informatiile necesare. Propunem masuri de facilitare şi accelerare a comerţului exterior al produselor, astfel încât acestea să fie competitive din punct de vedere al preţului şi calităţii;
– efectuează studii şi analizei în probleme profesionale şi comerciale şi sprijină studiile, care le consideră adecvate scopurilor urmărite;
– urmăreşte evoluţia economică generală, obtine date şi efectuează statistici, pe care le transmite membrilor săi, cu scopul informării acestora;
– traduce în limba turcă legislaţia comerciala, economica, care intră în vigoare, cea privind dreptul muncii si cea privind regimul strainilor in Romania, punand-o la dispozitia membrilor asociatiei;
– urmăreşte acordurile şi tratatele comerciale, economice şi financiare, semnate între Turcia şi România, în folosul comun şi în vederea asigurării unui echilibru reciproc, le traduce în limba turcă şi le transmite membrilor săi;
– organizeaza seminarii, simpozioane, conferinţe, precum şi alte întruniri şi activităţi de acest fel, in scopul dezvoltarii cunostintelor membrilor asociatiei, privind legislatia romaneasca;
– editează publicaţii cu caracter permanent şi periodic, cum ar fi: ziare, cărţi, reviste, broşuri, prin intermediul cărora îşi exprimă punctele de vedere;
În vederea realizării obiectivelor sale, asociaţia intră în contact şi ţine legăturile necesare cu reprezentanţii şi conducerile instituţiilor de resort, oficiale şi particulare, din România şi din străinătate şi informează membrii asupra rezultatelor obţinute.