Hakkımızda


Türk İş Adamları Derneği (TİAD) Romanya’da bulunan işadamlarımızın, 1993 yılında kurdukları politik olmayan ve kar amacı gütmeyen bir sivil özel toplum kuruluşudur. Derneğimiz üye profili elektrik-elektronik, kimya ve plastik, taşımacılık, makine imalatı, sanayi, ticaret, finans-bankacılık, gıda, konfeksiyon, turizm, inşaat ve buna benzer bir çok alanda faaliyet gösteren üst düzey Türk şirketlerinden oluşmaktadır. Dernek, Türkiye ve Romanya arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmak temeli üzerinde bir çok alanda faaliyet göstermektedir.

Türk ve Romen işadamları arasında işbirliği imkanlarını geliştirici ortamın yaratılmasına yardımcı olmak; Türk işadamlarını Romanya’nın gelişen ekonomik koşulları konusunda aydınlatmak, ekonomik, mali ve sosyal mevzuatla ilgili gelişme ve değişmeleri aktarmak; Türk işadamlarının yatırım aşamasında ve ticari faaliyetleri sırasında karşılaştıkları temel sorunları değerlendirmek, ortak nitelikteki sorunlara Türk ve Romen resmi kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çözüm yollarını araştırmak; gerektiğinde sorunların birlikte çözümünde yardımcı olmak Derneğimizin temel faaliyet alanlarını oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra Derneğimiz, her türlü fuar, konferans ve tanıtımlara katılım sağlayarak Türk firmalarının Romanya’da pazar paylarını artırmaları ve Türk malları için olumlu imaj oluşturulması yönünde faaliyetlerde de bulunmaktadır.

Türk İş Adamları Dernekleri Avrupa Federasyonu (TİDAF) üyesi ve ikinci başkanı olan TİAD, aynı zamanda TİDAF’ın Balkanlar Bölge sorumlusudur.

Ayrıca Derneğimiz Romanya içinde de oldukça aktif bir konuma sahip bulunmaktadır. Romanya ve Bükreş Ticaret ve Sanayi Odası’nda (CCIRB- Camera de Comert şi Industrie a Romaniei şi a Municipiului Bucureşti) 2 üye ile temsil edilme ve seçme hakkına sahip bir kuruluş olan Derneğimiz aynı zamanda Romanya Ticaret ve Sanayi Odası’nı Uluslararası Ticaret Odası’nın (ICC) “Ticaret ve Yatırım Komisyonu’nda” temsil etmektedir.

Yukarıda kısaca konumundan ve işbirliği ilişkilerinden bahsetmeye çalıştığımız Derneğimiz, etkin bir sivil toplum örgütü olmak için gerekli olan amaç ve ilke netliğini ortaya koymuş bulunmaktadır. Bu doğrultuda Derneğimizin amaçları ve bu amaçları gerçekleştirmek için izleyeceği yollar kısaca şu şekilde özetlenebilir:

 

DERNEĞİMİZİN AMAÇLARI:

 1. a)Türkiye ve Romanya arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmak;
 2. b)Türk ve Romen işadamları arasında işbirliği imkanlarını geliştirici ortamın yaratılmasına yardımcı olmak;
 3. c)Türk işadamlarını Romanya’nın gelişen ekonomik koşulları konusunda aydınlatmak, ekonomik, mali ve sosyal mevzuatla ilgili gelişme ve değişmeleri aktarmak;
 4. d)Romanya’da yatırım yapmak ve ticari faaliyette bulunmak isteyen potansiyel Türk işadamlarına yol gösterici nitelikte danışmanlık yapmak;

 

 1. e)Üyeleri arasında ekonomik, sosyal ve kültürel dayanışmayı kolaylaştırmak ve hızlandırmak;
 2. f)Türk işadamlarının yatırım aşamasında ve ticari faaliyetleri sırasında karşılaştıkları temel sorunları değerlendirmek, ortak nitelikteki sorunlara Türk ve Romen resmi kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çözüm yollarını araştırmak; gerektiğinde sorunların birlikte çözümünde yardımcı olmak.

DERNEĞİMİZ AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA:

 • Türk mallarına Romanya’da olumlu imaj yaratılması, rekabet gücü kazandırılması ve bunların korunması için uyarıcı ve yol gösterici çalışmalarda bulunur. Bu konuda sanayici ve işadamlarının ihtiyacı olan bilgileri derler. Fiyat ve kalite yönünden rekabet edebilecek ürünlerin diş ticaretini kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı öneriler geliştirir.
 • Mesleki ve ticari konularda araştırmalar yapar, yaptırır, uygun gördüğü araştırmaları destekler.
 • Genel ekonomik gelişmeleri izler, bilge ve istatistikleri derler ve bunları üyelerine aktarır.
 • Romanya’da yürürlüğe konan ticari, ekonomik ve mali mevzuat ile çalışma koşullarını düzenleyen mevzuatı, bunlarla ilgili değişiklik tasarılarını izler, tercüme ettirir ve üyelerine duyurur.
 • Türkiye ve Romanya’nın karşılıklı yarar ve denge gözeterek imzaladıkları ticari, ekonomik ve mali içerikli anlaşma ve protokolleri izler, bunları tercüme ettirir ve üyelerine duyurur.
 • Seminer, sempozyum, konferans ve benzeri türde toplantı ve çalışmalar yaparak üyelerin bilgi ve yeteneklerini geliştirmeye çalışır.
 • Gazete, kitap, dergi, broşür gibi süreli ve süresiz yayınlar çıkartır, bunların aracılığı ile görüşlerini açıklar.
 • Derneğin amaçları doğrultusunda Romanya’da ve yurtdışında yerleşik resmi ve özel kurum ve kuruluş yönetici ve temsilcileri ile gerekli temas ve görüşmelerde bulunur, sonuçlarını üyelerine duyurur.
 • Dernek amacı doğrultusundaki hizmetleri sürdürebilmek için üyelerden oluşan çalışma gurupları veya komisyonları kurabilir. Gerektiğinde profesyonel kurum veya kuruluşlarla hizmet sözleşmeleri imzalayabilir.

Derneğimiz 21 Mayıs 2004 tarihinde Başbakanlığı döneminde  sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen yeni Merkez Binası ile iş adamlarımız için bir iş noktası kurmuş ve kurumsal kimliği ile Türkiye ile Romanya arasında ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi yönünde faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

Gerek uluslararası gerekse ulusal düzeyde yürütmekte olduğumuz işbirliği ilişkilerimiz ve gerçekleştirmekte olduğumuz faaliyetlerimiz aracılığıyla Türk işadamlarını en iyi şekilde temsil etme, birleştirici ve iki ülke ilişkilerine olumlu katkıda bulunma temel ilkesiyle hareket eden Derneğimiz bu alanlarda yapılan her türlü çalışmaya da destek sağlamakta ve faaliyetlerini her geçen gün daha da geliştirmektedir.

 

DERNEK TÜZÜĞÜNÜ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ