Untitled Document
Turkish (TR)Romanian (RO)
FacebookTwitter

 

Foreign Investors Summit 2016(Yabancı Yatırımcılar Zirvesi 2016)

TİAD Genel Sekreterimiz Öznur Ayman’ın derneğimiz TİAD ve üyelerimiz adına katılımcı olarak yer aldığı, bir çok üst düzey Romen ve yabancı yöneticilerinde katıldığı ve tanışma fırsatı yakaladığı “Yabancı Yatırımcılar Zirvesi 2016” 1-3 Kasım tarihleri arasında, Shereton Hotel Bucharest’te gerçekleştirildi.

Dünya Bankası'nın 2015-2016 İş Yapma Raporu`na göre; Romanya iş dünyasında son bir kaç yıl içinde büyük ölçüde iyileşme göstermiş ve iş yapma indeksi dünya çapında 37. Ülke konumuna gelmiştir.
Romen DYY(Doğrudan Yabancı Yatırım) stoğu imalat, enerji, finansal hizmetler, bilgi-teknoloji gibi yüksek paya sahip sektörlerde son 16 yıl içinde sürekli artış göstermiş ve 2015 yılı sonunda 9.7 milyon Euro’dan 63 milyon Euro’ya ulaşmıştır.
Bu yılki Zirve gelecek yıllarda Romanya'nın ekonomik görünümüne ilişkin konferanslar, özel çalıştaylar ve gelecek yıllarda Romanya ekonomisini ele alan anahtar konuşmalar ve konuşmacılar ile yabancı iş topluluklarını bir araya getirmiştir.

2015 yılındaki % 3,8 tescilli büyüme ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2016 yılının ikinci çeyreğindeki % 6 zam, Romanya'nın gelecekte cazip bir yatırım destinasyonu olacağı hakkındaki tahminleri giderek mevcut hale getirmiştir.

Konferans hakkında link: http://summit.business-review.eu/