Untitled Document
Turkish (TR)Romanian (RO)
FacebookTwitter
TİAD 'Romanya-Türkiye Ekonomik ve Ticari İlişkilerin Geliştirilmesi' Panelini Athenee Palace Hilton'da düzenledi.
Romanya ihale bilgileri için linkler:

TUR-GO

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), mayıs ayı ihracat verilerini açıkladı. Buna göre, mayıs ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 oranında artışla toplamda 10 milyar 794 milyon dolar oldu. 

Türkiye,mayısta otomotiv endüstrisi yüzde 34 yükselişle 1 milyar 983 milyon dolarlık ihracata imza atarken, bunu hazır giyim ve konfeksiyon ile kimyevi maddeler ve mamulleri sektörleri izledi. 

Yılın ilk 5 ayında toplam ihracat 2015'in aynı dönemine göre yüzde 6,5 gerileyerek 57 milyar 475 milyon dolar oldu. Son 12 aylık dönemde ise yüzde 7,9 azalışla 139 milyar 835 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Mayıs ayında kilogram bazında yüzde 5,3 oranında artışını sürdüren ihracat, yılın ilk 5 ayında da bu alanda yüzde 5,3 büyüme sağladı.
İhracatı yine otomotiv endüstrisi sırtladı

Mayıs ayında sanayi sektörleri içerisinde en fazla ihracat artışını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 büyümeyle otomotiv endüstrisi yakalayarak 1 milyar 983 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Tarım sektöründe ise aynı dönemde en fazla ihracat artışını yüzde 46 ile tütün sektörü elde ederek 77,9 milyon dolarlık ihracata imza attı. Diğer taraftan, mayıs ayında miktar bazında 18 sektörde ihracat artışı yaşanırken, 9 sektörde ihracatta gerileme oldu. 

AB ve Kuzey Amerika'da artış

Sektörel bazda mayıs ayında en fazla ihracat gerçekleştiren otomotiv endüstrisini yüzde 6,2 artış ve 1 milyar 426 milyon dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon, yüzde 17,7 azalış ve 1 milyar 134 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörleri takip etti. Aynı dönemde bölgesel bazda ihracat incelendiğinde, AB ülkelerine yapılan ihracatta yüzde 13,1 artış kaydedilirken, Kuzey Amerika'ya yapılan ihracat yüzde 26,1 oranında yükseldi. Diğer taraftan, mayıs ayında Ortadoğu'ya yüzde 5,7, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine ise yüzde 28,1 oranlarında ihracatta daralma meydana geldi.

Polonya'ya ihracat yüksek oranda arttı
Mayıs ayında en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke arasında Almanya'ya yüzde 10,8, İngiltere'ye yüzde 0,9, İtalya'ya yüzde 22,1, ABD'ye yüzde 25,4 oranında ihracat artışı gerçekleşirken, Irak'a yapılan ihracat %15,1 daraldı. Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 20 ülke arasında ise en yüksek ihracat artışı yüzde 35,5 ile Polonya'ya gerçekleşti. İhracat artışında öne çıkan diğer ülkeler ise sırasıyla yüzde 33,4 ile İsrail ve yüzde 33,1 ile Bulgaristan oldu.

İl bazında en fazla artış Bursa'dan 
İl bazında veriler incelendiğinde ise mayıs ayında 43 ilin ihracatını artırdığı görülüyor. En fazla ihracat yapan ilk 10 ilin 6'sı ihracatını artırırken, İstanbul, Ankara, Gaziantep ve Kocaeli'nin ihracatlarında gerileme yaşandı. İlk 10 il arasında en fazla yükselişi yüzde 46 oranıyla Bursa gerçekleştirdi.

www.turkey-export.com

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 kayıpla 11 milyar 443 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini açıkladı. Yılın ilk 4 ayında ise ihracat yüzde 8,4 daralarak 46 milyar 187 milyon dolar oldu. 

Otomotiv endüstrisi 2 milyar dolarlık ihracatla Nisan ayında liderliğini sürdürürken, bu sektörü 1,5 milyar dolar ile hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü ve 1,2 milyar dolar ile kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü izledi.

Nisan ayında ihracatta bir düşüş olmasına rağmen, ilk 4 ayda miktar bazında ihracatın arttığını kaydeden Büyükekşi, “İhracatımızın gerilemesinde ihracat fiyatlarındaki düşüş etkili oluyor. Ancak, miktar bazında ihracatımızın artıyor olması bizleri sevindiriyor” dedi. 

TİM verilerine göre, nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 oranında düşüşle 11,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi. Yılın ilk 4 ayında ise yüzde 8,4 kayıpla 46,2 milyar dolar ihracata imza atıldı. Son 12 aylık dönemde de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 gerilemeyle 139,6 milyar dolarlık ihracat yapıldı.  

Sektörel bazda nisan ayında en fazla ihracatı 2 milyar 47 milyon dolarla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,5 artış gösteren otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi. Bunu yüzde 13,3 artış ve 1 milyar 526 milyon dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü ve yüzde 14,6 kayıp ve 1 milyar 229 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü takip etti.

Nisan ayında sanayi sektörleri içerisinde en fazla ihracat artışını yüzde 14,9 ile savunma ve havacılık sanayii sektörü yakalarken, tarım sektöründe en fazla ihracat artışı yüzde 47,3 ile tütün sektöründe yakalandı. Diğer taraftan, miktar bazında 12 sektörümüzde ihracat artışı yaşanırken, 14 sektörde ihracatımız geriledi. 

Nisan Ayı İhracat Rakamları Sunumu 

İlk 20 ülke içinde en fazla Hollanda'ya ihracat artışı gerçekleşti

Nisan ayında 106 ülkeye ihracatımız arttı, 131 ülkeye ise ihracatımız azaldı. Bu dönemde en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke arasında ihracatımız; Almanya'ya yüzde 3,8, İtalya'ya yüzde 12,7 ve ABD'ye yüzde 11,9 artarken, İngiltere'ye yüzde 1,3,  Irak'a yüzde 27,9 daraldı. 

Türkiye'nin geçen ay en fazla ihracat yaptığı 20 ülke arasında ise en yüksek artış oranı yüzde 28,2 ile Hollanda'ya yapıldı. İhracat artışında öne çıkan diğer ülkeler ise sırasıyla yüzde 26,6 ile Bulgaristan ve yüzde 23,9 ile İran oldu. Bölgeler bazında da yine aynı dönemde AB'ye ihracat yüzde 5,1, AB dışı Avrupa'ya yüzde 15,6, Uzakdoğu ülkelerine yüzde 11,1 arttı, Ortadoğu'ya yüzde 14, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine ise yüzde 22 oranlarında daraldı.

33 ilimiz ihracatını artırdı

İl bazında ihracatımıza baktığımızda, nisan ayında 33 ilimizin ihracatını artırdığını görüyoruz. En fazla ihracat yapan ilk 10 ilimiz arasında ise 6 ilimizin ihracatı düşerken, Bursa, İzmir, Gaziantep ve Manisa'nın ihracatı yükseldi.

 

Türkiye otomotiv sanayisinde ocak-kasım döneminde toplam üretim yüzde 17 artarak 1 milyon 233 bine yükseldi.

Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) açıkladığı "2015 Kasım Ayı Üretim, İthalat, İhracat, Satış Değerlendirme Raporu"na göre, ocak-kasım döneminde bir önceki yıla göre toplam üretim yüzde 17, otomobil üretimi ise yüzde 8 arttı. Söz konusu dönemde, toplam üretim 1 milyon 233 bine, otomobil üretimi ise 716 bine yükseldi.

11 aylık dönemde toplam pazar, 2014'ün aynı dönemine oranla yüzde 30 artarak 848 bin adet düzeyinde gerçekleşirken, otomobil pazarı yüzde 28 büyüyerek 611 bin seviyesine ulaştı.

T.C. Bükreş Büyükelçilik Duyurusu

13 Ekim 2015 tarihli ve 29501 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/8113 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 4458 Sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar çerçevesinde Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik olan kişilerin kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına verilecek geçici ithalat izin süresi altı aydan yirmidört aya çıkarılmıştır. Bununla birlikte, söz konusu izinden faydalanılması için gerekli olan şartlarda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
Konuya ilişkin olarak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan aşağıda kayıtlı ek bilgilerin vatandaşlarımızın dikkatine getirilmesinde yarar görülmektedir:
Geçici ithalat rejimi kapsamında turistik kolaylıklardan faydalanmak suretiyle yabancı plakalı taşıt getirme hakkı sadece Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilere tanınmakta; sözkonusu 24 aylık süreden faydalanılabilmesi için kişinin Türkiye Gümrük Bölgesi girişinden önceki bir yıl içerisinde en az 185 gün süreyle fiilen yurtdışında bulunması gerekmektedir.
Bununla birlikte, sözkonusu taşıtın, taşıt sahibi ve taşıt sahibinin ikamet yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunun eşi veya usul ya da füruu olan kişiler dışındaki kişilerce kullanılması mümkün bulunmamaktadır.
Diğer taraftan, 14/01/2015 tarihli ve 29532 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri no:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe ile sözkonusu Tebliğin 6’ıncı maddesinin birinci fıkrası Bakanlar Kurulu Kararına uygun olarak değiştirilmiş, ayrıca uygulamada yaşanabilecek tereddütleri önlemek için anılan Tebliğe geçici madde eklenmiştir.
Buna göre, bahsekonu Bakanlar Kurulu Kararının yürürlüğe girdiği tarih olan 13.10.2015 tarihinden önce geçici ithali gerçekleşen Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarından;
- 
İzin süreleri devam edenler ile yurtta kalma süreleri içerisinde yurt dışına çıkarılmayan veya herhangi bir gümrük idaresine teslim edilmeyenlerin süreleri, müracaat edilmesi halinde 730 (yediyüzotuz) güne tamamlanmakta;

Sürelerin tamamı kullanılarak taşıtın yurtdışına çıkışının gerçekleştirilmiş olması halinde yeniden Türkiye’ye taşıt getirilebilmesi için kişi ve taşıtın, çıkış tarihinde itibaren en az 185 (yüzseksenbeş) gün süreyle fiilen yurtdışında bulunmaları gerekmektedir.
Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın taşıtları ile ülkemizde daha uzun süre kalabilmelerine olanak tanıyan söz konusu Karar yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

invest in turkey 2