Untitled Document
Turkish (TR)Romanian (RO)
FacebookTwitter
Romanya ihale bilgileri için linkler:

TUR-GO

::cck::26::/cck::
::introtext::

Dış Ticaret İstatistikleri, Ağustos 2013
İhracat %12,9, ithalat %3,4 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2013 yılı Ağustos ayında, 2012 yılının aynı ayına göre %12,9 azalarak 11 174 milyon dolar, ithalat %3,4 azalarak 18 191 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı %17 arttı

Ağustos ayında dış ticaret açığı %17 artarak 5 997 milyon dolardan 7 016 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2012 Ağustos ayında %68,1 iken, 2013 Ağustos ayında %61,4’e geriledi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %0,1 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2013 Ağustos ayında bir önceki aya göre ihracat %0,1 artarken, ithalat %5,5 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2013 yılı Ağustos ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %9,8 azaldı, ithalat %0,3 arttı.

Avrupa Birliği’ne ihracat %6,8 arttı

Hırvatistan'ın 1 Temmuz 2013 itibariyle AB'ye üye olması nedeniyle Avrupa Birliği ülke grubu 28 ülkeyi içerecek şekilde hazırlandı. Önceki yıl verileriyle karşılaştırma yapılabilmesi için 2013 yılına ve geriye dönük olarak tüm yıllara ilişkin veriler 28 ülkeyi içerecek şekilde revize edildi.

Avrupa Birliği'nin (AB-28) ihracattaki payı 2012 Ağustos ayında %33,7 iken, 2013 Ağustos ayında %41,4’e yükseldi. AB’ye yapılan ihracat, 2012 yılının aynı ayına göre %6,8 artarak 4 622 milyon dolar olarak gerçekleşti.

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Almanya’ya yapılan ihracat 2012 yılı Ağustos ayına göre %4,1 artarak 1 043 milyon dolar olurken; bu ülkeyi sırasıyla Irak (874 milyon dolar), İngiltere (647 milyon dolar) ve Rusya Federasyonu (571 milyon dolar) takip etti.

İthalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı

Rusya Federasyonu’ndan yapılan ithalat, geçen yılın aynı ayına göre %3,2 artarak 2 096 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu ülkeyi sırasıyla Çin (1 881 milyon dolar), Almanya (1 673 milyon dolar) ve İtalya (1 004 milyon dolar) izledi.

İhracatta motorlu kara taşıtları ve aksam parçaları ilk sırada yer aldı

Fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi “motorlu kara taşıtları ve bunların aksam parçaları” (950 milyon dolar) olurken, bu fasılı; “kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve parçaları” (937 milyon dolar), "örme giyim eşyası ve aksesuarı” (775 milyon dolar) ve “elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme verme, televizyon görüntü–ses kaydetme verme cihazları, aksam parça aksesuarı” (729 milyon dolar) izledi.

İthalatta mineral yakıtlar ve yağlar ilk sırada yer aldı

Ağustos ayında; ithalatı en yüksek fasıl, “mineral yakıtlar ve yağlar” (4 615 milyon dolar) oldu. Bu fasılı; “kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve parçaları” (1 978 milyon dolar), “demir-çelik” (1 319 milyon dolar), “elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme verme, televizyon görüntü–ses kaydetme verme cihazları ve bunların aksam parça aksesuarları” (1 276 milyon dolar) ve “motorlu kara taşıtları ve bunların aksam parçaları” (1 123 milyon dolar) izledi.

::/introtext::
::fulltext::::/fulltext:: ::cck::26::/cck::

invest in turkey 2