Untitled Document
Turkish (TR)Romanian (RO)
FacebookTwitter
Romanya ihale bilgileri için linkler:

TUR-GO

::cck::19::/cck::
::introtext::

 Türkiye, rekabet gücünde bölge sıralamasının en üstünde
Türkiye Dünya Ekonomik Forumu'nun 2013-2014 dönemine dair en son Küresel Rekabet Raporu'nda bölge muadilleri arasında en üstte yer alıyor. 148 dünya ekonomisi arasında 44üncü sırada yer alan Türkiye'nin oldukça arkasından gelen Balkan ülkelerinden Bulgaristan 57nci, Kıbrıs 58inci, Karadağ 67nci, Makedonya 73üncü, Hırvatistan 75inci, Romanya 76ncı, Bosna-Hersek 87nci, Yunanistan 91inci, Arnavutluk 95inci ve Sırbistan 101inci sırada yer aldı.

2007-2008 Küresel Rekabet Endeksi sıralamasında rekabet performansı açısından önemli bir gelişme sağlayarak 18 sıra birden yükselen Türkiye, 2008-2009 raporunda söz konusu iyileşmenin yerini büyük bir düşüşe bırakarak 63. sırada yer almıştır. 2009-2010 endeksinde ise, Türkiye performans açısından dengeli bir yapı arz ederek iki sıra üste çıkmış, 2010-2011 endeksinde bir önceki yıldaki yerini korumuş, 2012-2013 endeksinde ise 16 basamak yükselerek 43. sırada yer almıştır. 2013-2014 yılı raporunda ise Türkiye’nin, 148 ülke arasında 44. sıraya yerleştiği, BRICS ülkeleri arasında bu yıl bir basamak geri gitmesine rağmen Çin’in arkasında yer aldığı görülmektedir.

2012-2013 raporuna göre Türkiye 2011’de satın alma gücü paritesine göre hesaplanan 778,1 milyar ABD doları GSYİH’sı ile dünya toplamında %1.36’lık bir paya sahip olmuştur. 2013-2014 yılı raporuna göre ise, 2012’da Türkiye’nin satın alma gücü paritesine göre hesaplanan GSYİH’sı 794,5 milyar ABD doları olmuştur. Buna göre Türkiye dünya toplam GSYİH’nda %1.35’lık bir pay sahiptir. Türkiye’nin 2011’deki 10.522 ABD doları olan kişi başına geliri 2012’de 10.609 ABD dolarına yükselmiştir.

::/introtext::
::fulltext::::/fulltext:: ::cck::19::/cck::

invest in turkey 2