Untitled Document
Turkish (TR)Romanian (RO)
FacebookTwitter
Romanya ihale bilgileri için linkler:

TUR-GO

::cck::8::/cck::
::introtext::

tuik1Türkiye Dış Ticaret İstatistikleri, Temmuz 2013 

İhracat %2,2 , ithalat ise %10 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2013 yılı Temmuz ayında, 2012 yılının aynı ayına göre %2,2 artarak 13 113 milyon dolar, ithalat ise %10 artarak 22 918 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Dış ticaret açığı %22,5 arttı
Temmuz ayında dış ticaret açığı %22,5 artarak 8 005 milyon dolardan 9 806 milyon dolara çıktı.
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2012 Temmuz ayında %61,6 iken, 2013 Temmuz ayında %57,2’ye geriledi.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %2,1 arttı
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2013 Temmuz ayında bir önceki aya göre ihracat %2,1 artarken, ithalat %2,4 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2013 yılı Temmuz ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %0,9 azaldı, ithalat %6,1 arttı.


           Dış Ticaret, Temmuz 2012 - 2013 

 Dış Ticaret, Ocak-Temmuz 2012 - 2013

EKO3

Avrupa Birliği’ne ihracat %22,7 arttı
Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2012 Temmuz ayında %34,6 iken, 2013 Temmuz ayında %41,5’e yükseldi. AB’ye yapılan ihracat, 2012 yılının aynı ayına göre %22,7 artarak 5 447 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Hırvatistan'ın 1 Temmuz 2013 itibariyle AB'ye üye olması nedeniyle Avrupa Birliği ülke grubu 28 ülkeyi içerecek şekilde hazırlanmıştır. Önceki yıl verileriyle karşılaştırma yapılabilmesi için 2013 yılına ve geriye dönük olarak tüm yıllara ilişkin veriler 28 ülkeyi içerecek şekilde revize edilmiştir.
En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu
Almanya’ya yapılan ihracat 2012 yılı Temmuz ayına göre %17 artarak 1 208 milyon dolar olurken; bu ülkeyi sırasıyla Irak (1 082 milyon dolar), İngiltere (788 milyon dolar) ve Rusya Federasyonu (625 milyon dolar) takip etti.
İthalatta ilk sırayı Almanya aldı
Almanya’dan yapılan ithalat, geçen yılın aynı ayına göre %30,3 artarak 2 376 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu ülkeyi sırasıyla Rusya Federasyonu (2 281 milyon dolar), Çin (2 260 milyon dolar) ve İtalya (1 278 milyon dolar) izledi.
İhracatta motorlu kara taşıtları ve aksam parçaları ilk sırada yer aldı
Fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi “motorlu kara taşıtları ve bunların aksam parçaları” (1 605 milyon dolar) olurken, bu fasılı; “kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve parçaları” (1 121 milyon dolar), örme giyim eşyası ve aksesuarı” (867 milyon dolar) ve “elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme verme, televizyon görüntü–ses kaydetme verme cihazları, aksam parça aksesuarı” (856 milyon dolar) izledi. 

İthalatta mineral yakıtlar ve yağlar ilk sırada yer aldı
Aynı ayda; ithalatı en yüksek fasıl, “mineral yakıtlar ve yağlar” (4 735 milyon dolar) oldu. Bu fasılı; “kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve parçaları” (2 705 milyon dolar), “motorlu kara taşıtları ve bunların aksam parçaları” (1 741 milyon dolar), “kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası” (1 723 milyon dolar) izledi.

 

  Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 30 Eylül 2013’tür.

::/introtext::
::fulltext::::/fulltext:: ::cck::8::/cck::

invest in turkey 2